Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Νόμος του Οhm σε κλειστό κύκλωμα.

Για το παρακάτω κύκλωμα δίνονται Ε=40V, r=2Ω, R1=3Ω, R2=5Ω, το αμπερόμετρο είναι ιδανικό και ο διακόπτης δ ανοικτός.
1)  Να σχεδιάστε τη φορά του ηλεκτρικού ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και να υπολογίστε τη τιμή της έντασης.
2)  Ποια η διαφορά δυναμικού VΒ-VΓ;
3)   Αν κλείσουμε το διακόπτη δ τότε:        
i)  Η ένδειξη του αμπερομέτρου θα:    
                α) θα αυξηθεί,         β) θα μειωθεί,               γ) παραμείνει σταθερή,
ii)  Η ΗΕΔ της πηγής θα :                    
               α)   θα αυξηθεί,       β) θα μειωθεί,               γ) παραμείνει σταθερή.
iii)  Η πολική τάση της πηγής θα:
               α)   θα αυξηθεί,       β) θα μειωθεί,               γ)παραμείνει σταθερή.
4)  Αν χωρίς να κλείσουμε το διακόπτη συνδέαμε με σύρμα χωρίς αντίσταση τα σημεία Β και Γ, ποια θα ήταν η ισχύς της γεννήτριας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου