Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2010

Μέγιστη ισχύς σε τμήμα κυκλώματος.

Δίνεται το τμήμα αβ ενός κυκλώματος, όπου R=5Ω.

Αν η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς για κάθε λαμπτήρα ξεχωριστά είναι 45W, να βρεθεί η μέγιστη ισχύς που μπορεί να καταναλωθεί στο τμήμα αυτό αβ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου