Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Προαγωγικές Φυσική Κατεύθυνσης 2010-11

Δύο κατακόρυφοι αγωγοί Αχ, Γψ αμελητέας αντίστασης, ενώνονται στα πάνω άκρα τους με αντιστάτη αντίστασης R1=1Ω. Ένας οριζόντιος αγωγός ΚΛ, μάζας m=0,1 Kg, μήκους L=0,5m και αντίστασης R2=1Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στους Αχ, Γψ έτσι ώστε να μένει συνεχώς κάθετος σε αυτούς. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο των Αχ, Γψ.
Α) Δίνουμε στον αγωγό ΚΛ αρχική ταχύτητα μέτρου υ=2m/s , κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω. Να σχεδιάσετε τη φορά και να βρείτε την τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την έναρξη της κίνησης του ΚΛ. Τι είδους κίνηση θα εκτελέσει;
Β) Δίνουμε στον αγωγό ΚΛ αρχική ταχύτητα μέτρου υ=5m/s , κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω. i) Να σχεδιάσετε τη φορά και να βρείτε την τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την έναρξη της κίνησης του ΚΛ. Τι είδους κίνηση θα εκτελέσει;
ii) Ποια η τελική-οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει ο ΚΛ;
iii) Αν αποκτά την οριακή ταχύτητα αφού πέσει κατά h=2,6m , πόση θερμότητα εκλύεται λόγω φαινόμενου Joule μέχρι να αποκτήσει την ταχύτητα αυτή;


Σάββατο, 4 Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ


Παραθέτω τα θέματα που τέθηκαν στις προαγωγικές εξετάσεις της Β τάξης στο μάθημα της κατεύθυνσης στο 3ο Λύκειο Χανίων ΕΔΩ

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2011

Θέματα Εξετάσεων Φυσικής Γ. Π. Β΄Τάξη 2011

Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται R1=6Ω, R2=4Ω ενώ η πηγή έχει ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε=50V. Όταν ο διακόπτης δ είναι ανοικτός το ιδανικό βολτόμετρο δείχνει ένδειξη 16V.
α)  Να βρεθεί η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα και η εσωτερική αντίσταση της πηγής
β)  Αν ο λαμπτήρας πυρακτώσεως Λ έχει στοιχεία κανονικής λειτουργίας (120W, 60V) και κλείσουμε το διακόπτη δ,
β1) Nα βρεθούν η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και η ένδειξη του βολτομέτρου.
β2) Να βρεθούν  η ηλεκτρική ενέργεια που παρέχει η πηγή στο κύκλωμα και η  ενέργεια που καταναλώνει ο λαμπτήρας, σε χρονικό διάστημα 30 min μετρημένες σε ΚWh.
Όλα τα θέματα από εδώ.