Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα

Διαθέτουμε μία πηγή Ηλεκτρεγερτικής δύναμης E και εσωτερικής αντίστασης r=2Ω, τη συνδεσμολογία δύο αντιστατών, του διπλανού σχήματος με R1=R2=R=12Ω (συνδ. 1) , ιδανικό αμπερόμετρο, ιδανικό βολτόμετρο και ένα διακόπτη (δ).

α) Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα όπου η συνδεσμολογία 1, να συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη R3, με το αμπερόμετρο, με την πηγή και με το διακόπτη κλειστό, το δε βολτόμετρο να συνδεθεί στα άκρα της πηγής. Να σχεδιάσετε επίσης και τις εντάσεις των ρευμάτων στο κύκλωμα.

β) Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός το βολτόμετρο μετράει τάση 60V, ενώ όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, το βολτόμετρο μετράει τάση 52V. Να υπολογίσετε:

i. Την ΗΕΔ E της πηγής.

ii. Την ένδειξη του αμπερομέτρου όταν ο διακόπτης είναι κλειστός............

Η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩ

Σάββατο, 29 Ιανουαρίου 2011

Κίνηση σε Ομογενές μαγνητικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Στα ερωτήματα που έχουμε κίνηση δύο ηλεκτρικών φορτίων η ηλεκτρική δύναμη μεταξύ τους θεωρείται αμελητέα.
1.  Να σχεδιάστε στα παρακάτω σχήματα τη  δύναμη που δέχεται το φορτισμένο σωματίδιο από το μαγνητικό πεδίο.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Θερμοκρασία στις κλίμακες Κελσίου-Κέλβιν

Η θερμοκρασία της ψυχρής δεξαμενής μιας μηχανής Carnot είναι 20 C. Η μηχανή σε κάθε κύκλο προσλαμβάνει από τη θερμή δεξαμενή θερμότητα ίση με 3000J και παράγει έργο ίσο με 1500J. Να βρεθεί ο συντελεστής απόδοσης της μηχανής και η θερμοκρασία της θερμής δεξαμενής στην κλίμακα Κελσίου.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Χαρακτηριστική καμπύλη διπόλου

Λίγη Θεωρία και μια απλή άσκηση για την χρησιμότητα της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικού διπόλου 
Το αρχείο word μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ

Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

Κίνηση σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

Ένα σωματίδιο με φορτίο q=-1nC και μάζα m=10-10kg, κινείται παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές του ομογενούς ηλεκτρικού πεδίου του σχήματος, παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές και σε μια στιγμή (t0=0)  περνάει από το σημείο Α με ταχύτητα υ0=40m/s.
Μετά από χρόνο 0,8ms το σωματίδιο περνά από το σημείο Β με ταχύτητα 120m/s.
Δίνεται ότι η απόσταση των δύο πλακών είναι ίση με d=0,1m, το σημείο Α απέχει 0,8cm από την αριστερή πλάκα Δ,  ενώ το βάρος του σωματιδίου θεωρείται αμελητέο.
i)  Υπολογίστε τη δύναμη που δέχεται το σωματίδιο από το πεδίο και την απόσταση (ΑΒ).
ii)  Να βρεθεί η τάση V καθώς και η δυναμική ενέργεια του σωματιδίου στις θέσεις Α και Β.
iii) Να υπολογίσετε τη μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σωματιδίου μεταξύ των δύο παραπάνω θέσεων και να τη συγκρίνετε με τις τιμές της δυναμικής ενέργειας του ii) ερωτήματος.

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Συνδεσμολογία αντιστατών ιδιαίτερες περιπτώσεις - Βραχυκύκλωμα

Oι περιπτώσεις αυτές είναι εκτός ύλης και απευθύνονται στους μαθητές που θέλουν να δουν κάτι παραπάνω από τα υποχρεωτικά.α) Να βρείτε την ολική αντίσταση στην παραπάνω συνδεσμολογία αν R = 30 Ω ..................

Η εκφώνηση και ο τρόπος λύσης από ΕΔΩ

Διαφορά δυναμικού σε αγωγό σύνδεσης.

Ας δούμε δυο απορίες που μου τέθηκαν με mail.
Έστω το παρακάτω κύκλωμα.
Ερώτηση 1η:
  Ξέρουμε ότι, για να διαρρέεται από ρεύμα ένας αγωγός, θα πρέπει να υπάρχει διαφορά δυναμικού στα άκρα του. Πόση είναι όμως η διαφορά δυναμικού, μεταξύ των σημείων Α και Β του παραπάνω κυκλώματος; Δεν είναι μηδέν; Τότε πώς το παραπάνω τμήμα διαρρέεται από ρεύμα;
Δείτε την συνέχεια από εδώ.

Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ

Αν ο καθένας από τους όμοιους αντιστάτες του διπλανού σχήματος έχει αντίσταση R= 38Ω, 
α. Να βρείτε την ολική αντίσταση του κυκλώματος.
β. Πως πρέπει να συνδεθούν οι αντιστάτες ώστε η τιμή της ολικής αντίστασης να πάρει την μέγιστη τιμή της και πως για να πάρει την ελάχιστη;
γ.  Πόση είναι σε κάθε περίπτωση η τιμή της ολικής αντίστασης;


 Η συνέχεια και οι απαντήσεις από εδώ.

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Μια ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ένα μικρό εξοχικό σπιτάκι ενός δωματίου, τροφοδοτείται από το δίκτυο της ΔΕΗ με τάση V=220V. Στο σπίτι αυτό έχει συνδεθεί μια ηλεκτρική κουζίνα ισχύος 1,8kW, ένας ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 2,5kW και ένα πολύφωτο με 6 λαμπτήρες των 100W.
i)    Να σχεδιάστε το ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού, στο οποίο να συμπεριλάβετε:
Διακόπτες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λάμπες θα πρέπει να μπορούν να ανάβουν ανά τρεις, αλλά και ασφάλειες για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης.
Να τοποθετήσετε επίσης μια γενική ασφάλεια και έναν γενικό διακόπτη, για να μπορείτε να φεύγετε «κλείνοντας» το ρεύμα.
ii)  Αν στο εμπόριο μπορείτε να βρείτε ασφάλειες των 2 Α, 4 Α,  10 Α, 15 Α, 20 Α, 25 Α και 30 Α, τι ασφάλειες θα αγοράζατε για την εγκατάσταση;
iii) Πηγαίνοντας να αγοράσετε καλώδια (αγωγούς σύνδεσης), ο καταστηματάρχης σας ρωτά τι είδους καλώδιο θέλετε; Τι νόημα έχει μια τέτοια ερώτηση; Έχει νομίζετε σημασία αν πάρετε χονδρά ή λεπτά σύρματα; Λάβετε υπόψη σας ότι όσο πιο χονδρό είναι το καλώδιο, τόσο ακριβότερο είναι.

Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρικό πεδίο. Ένα test.

Σε σημείο Α, σε απόσταση r1=2cm από το ακλόνητο σημειακό φορτίο Q=2μC, αφήνεται ελεύθερο ένα σωματίδιο μάζας m=6∙10-5 kg και φορτίου q1=1μC.

i)  Να βρεθεί η ταχύτητα που θα αποκτήσει αφού μετακινηθεί κατά x=1cm,  ερχόμενο στο σημείο Β.
ii) Αν στην ίδια περιοχή υπήρχε και ένα ομογενές ηλεκτρικό πεδίο  με ένταση Ε=1,2∙108V/m, όπως στο σχήμα, να βρεθούν:
a) Η αρχική επιτάχυνση του σωματιδίου, αν αφεθεί να κινηθεί στο σημείο Α.
b)  Την ταχύτητα του σωματιδίου μετά από μετατόπιση κατά y=1cm.
Δίνεται kc=9∙109N∙m2/C2.
Μονάδες 10+4+6=20

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας.

Στο σημείο Ο της ευθείας ε, βρίσκεται ακίνητο ένα σημειακό φορτίο Q= 2μC.    
 
            Η δυναμική του ενέργεια είναι:  
α)  θετική           β) Αρνητική             γ) μηδέν                 δ) δεν μπορούμε να ξέρουμε.
            Το δυναμικό στο σημείο Α, δίνεται από τη σχέση:

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας με κλικ εδώ.

Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, οι οποίοι απέχουν κατά d=2cm.
1)      Ποιος οπλισμός είναι θετικά φορτισμένος:     
  α) Ο πάνω                  β) ο κάτω.
2)      Στο σημείο Α, πολύ κοντά στον επάνω οπλισμό, αφήνουμε ένα σωματίδιο Σ με μάζα m=10-10kg και φορτίο q= -10– 12C, το οποίο αποκτά επιτάχυνση α=2L104 m/s2. Αν το βάρος θεωρείται αμελητέο,
i)       Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται και την επιτάχυνση που αποκτά.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.