Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Α΄ Τετραμήνου 2016
ΘΕΜΑ Β:
Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι δεμένο με μη εκτατό νήμα μήκους l=0.8m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ, και συγκρατείται στο σημείο Α με το νήμα οριζόντιο. Στην κατακόρυφη που διέρχεται από το Κ και πάνω σε τραπέζι ,στο σημείο Β , βρίσκεται σώμα Σ2 μάζας m2=3kg . Αφήνουμε το Σ1 να κινηθεί ελεύθερα και όταν φτάσει στο Β συγκρούεται με το Σ2 , το οποίο κάνει οριζόντια βολή και πέφτει σε οριζόντια απόσταση s=0.8m . Το ύψος που βρισκότανε το Σ2 είναι h=0.8m. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.
τα θέματα και οι απαντήσεις ΕΔΩ Ομάδες Α΄και Β'  και σε pdf Εδώ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Διαγώνισμα Επανάληψης στην Φυσική Β Λυκείου 2016 - 2017

Διαγώνισμα Επανάληψης στην Φυσική Β Λυκείου
Εξεταζόμενη Ύλη:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ – ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………….
ΘΕΜΑ Α
1. Δύο σώματα Α και Β εκτοξεύονται οριζόντια από ύψη h και 4h, αντίστοιχα, και από το ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0, ίδιας κατεύθυνσης και για τα δύο. Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα , η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση, τη στιγμή που το πρώτο από αυτά φτάνει στο έδαφος, ισούται με
α. 3h                            β. h                              γ. 4h                            δ. 2h
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
                                                                                                                                                             Μονάδες 5
 
2. Σώμα εκτελεί οριζόντια βολή με αρχική ταχύτητα ......
Η συνέχχεια εδώ.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η μεταφορά ορμής.Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας Μ. Τη χρονική στιγμή t0=0 στο σώμα ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=2Ν.
i)  Ποια η ορμή του σώματος Σ τη στιγμή t1=10s;
ii) Αν στη θέση του σώματος Σ, είχαμε δυο σώματα Α και Β με μάζες m και 3m, τα οποία συνδέονται με αβαρές νήμα και ασκούσαμε την ίδια δύναμη στο σώμα Β, να βρεθεί η ορμή κάθε σώματος τη στιγμή t1.
iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα έχουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=1kg και m2=4kg, τα οποία συνδέονται με ιδανικό ελατήριο, όπως στο τρίτο σχήμα. Ασκούμε ξανά την ίδια δύναμη στο σώμα Σ2, οπότε τη στιγμή t1 το σώμα Σ2, έχει ταχύτητα μέτρου υ2=3m/s. Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Σ1 την ίδια χρονική στιγμή t1.
iv) Τη στιγμή t1 σταματά να ασκείται η δύναμη F.  Μια επόμενη χρονική στιγμή t2 η ταχύτητα του σώματος Σ1 μηδενίζεται στιγμιαία. Να βρεθεί η ταχύτητα του Σ2 τη στιγμή αυτή.
ή

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Αναζητώντας την χαμένη πηγή!Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο Q. Τα τέσσερα σημεία αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Δ έχει την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και μέτρο EΔ = 18 ∙ 105 Ν/C.
α. Σε ποιο από τα σημεία Α, Β και Γ βρίσκεται η πηγή το πεδίου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β. Τι είδος φορτίου έχει η πηγή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Αν στο σημείο Γ τοποθετηθεί ένα σημειακό δοκιμαστικό φορτίο q = +1 μC, η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια είναι ίση με ... 

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ