Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

θα κοπεί το νήμα

Σώμα μάζας m=0,5Kg είναι δεμένο σε κατακόρυφο μη εκτατό νήμα μήκους L=5,6m και το σύστημα μπορεί να διαγράψει κατακόρυφο κύκλο γύρο από το ένα άκρο Ο του νήματος. Δίνουμε στο σώμα αρχική οριζόντια ταχύτητα μέτρου υο=14m/s. Αν το όριο θραύσης του νήματος είναι 40Ν, να βρείτε αν το νήμα θα κοπεί. Δίνεται g=10m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα αγνοείται.

Συνέχεια