Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Οριζόντια βολή, σημειώσεις λυμένα παραδείγματα

Οριζόντια Βολή
Μεθοδολογία - σημειώσεις
λυμένα παραδείγματα
ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο παράδειγμα
Παράδειγμα 1.   Το μικρό σώμα του διπλανού σχήματος εκτοξεύεται τη χρονική στιγμή t = 0 από σημείο Ο που βρίσκεται σε ύψος h = 20 m πάνω από το έδαφος με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 5 m/s και εκτελεί οριζόντια βολή.
α. Να γράψετε τις εξισώσεις κίνησης του σώματος στον οριζό­ντιο άξονα xOx και στον κατακόρυφο άξονα yOy.
β. Να υπολογίσετε τη χρονική στιγμή που το μικρό σώμα φτάνει στο έδαφος.
γ. Να βρείτε το βεληνεκές της οριζόντιας βολής, δηλαδή την οριζόντια απόσταση που διανύει το σώμα μέχρι να φτάσει στο έδαφος.
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g = 10 m/s2. Η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.

Μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα της Β λυκείου ή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου