Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Όταν γνωρίζουμε την κατακόρυφη γωνία.

Ένα σώμα μάζας m = 0,2 kg εκτοξεύεται από κάποιο σημείο Ο, που βρίσκεται σε ύψος h πάνω από το έδαφος με αρχική οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 30 m/s. Σε κάποιο σημείο Α της τροχιάς του η ταχύτητα του υΑ  σχηματίζει γωνία θ = 60ο με την κατακόρυφο. Σε χρόνο διπλάσιο από αυτόν που χρειάζεται το σώμα να φτάσει στο σημείο Α φτάνει στο έδαφος.
α. Ποιο το μέτρο της ταχύτητας στο σημείο Α;
β. Σε πόσο χρόνο φτάνει το σώμα στο σημείο Α και ποιο το έργο του βάρους του;
γ. ποια η μέση ισχύς του βάρους για την διαδρομή Α → Ο και ποια η στιγμιαία όταν περνά από το σημείο Α;
δ. Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας και ποιος της κινητικής στο σημείο Α;
ε. Σε κάποιο σημείο Β της τροχιάς του η κινητική ενέργεια του σώματος είναι τριπλάσια από την δυναμική. Πόσο ποιο ψηλά από το έδαφος βρίσκεται το σημείο Β;
στ. τι γωνία σχηματίζει η εφαπτόμενη της τροχιάς την στιγμή που το σώμα χτυπά στο έδαφος;
Δίνεται g = 10 m/s2, οι αντιστάσεις του αέρα θεωρούνται αμελητέες όπως και οι διαστάσεις του σώματος.

       

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου