Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ενταση Ηλεκτρικού Πεδίου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή.

Ηλεκτρικό πεδίο
Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο αν φέρουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο, θα ασκηθεί πάνω του ηλεκτροστατική δύναμη.
Το φορτίο που δημιουργεί το πεδίο ονομάζεται «πηγή», ενώ το φορτίο που ανιχνεύουμε το πεδίο ονομάζεται «υπόθεμα».
Το υπόθεμα στο ηλεκτρικό πεδίο είναι το θετικό φορτίο (+q).

Μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα της Β λυκείου ή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου