Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Τρεις ασκήσεις οριζόντιας βολής

Να βρεθεί από ποιο ύψος (h) πρέπει να αφήσουμε ένα σώμα, έτσι ώστε στο τελευταίο
δευτερόλεπτο της κίνησης του να διανύει το 36% της συνολικής διαδρομής του.
Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα, y=0 τη θέση όπου το σώμα αφήνεται, θετική
φορά προς τα κάτω και για τις πράξεις g=10m/s
 Για συνέχεια εδώ
.

Διαγώνισμα στα αέρια

Ισόθερμη μεταβολή- Ενεργός ταχύτητα.

Κατακόρυφη Πίστα

Το σημειακό αντικείμενο του σχήματος έχει μάζα m=0,5Kg και ξεκινά από σημείο Κ της κατακόρυφης πίστας του σχήματος. Το αντικείμενο κινείται αρχικά χωρίς τριβές  στο κατακόρυφο ευθύγραμμο τμήμα της πίστας ΚΑ=h=4,2m, στη συνέχεια κινείται του στη λεία κυκλική τροχιά ΑΒ ακτίνας R=0,8m, τέλος ταξιδεύει μόνο με την επίδραση του βάρους του  και φτάνει στο σημείο Λ, με ΟΛ=d=4m.   Αν δίνεται g=10m/s2 να υπολογίσετε:
Συνέχεια εδώ

Θα συγκρουστούν;

Θα συγκρουστούν;
Τα σώματα του σχήματος βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο Οριζόντια απέχουν απόσταση d, ενώ από το έδαφος απέχουν κατακόρυφη απόσταση h. Τη χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε οριζόντια το σώμα Α με αρχική ταχύτητα υο, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε το σώμα Β ελεύθερο να κινηθεί. Τα δύο σώματα:
α) Θα συγκρουστούν οπωσδήποτε.
β) Αποκλείεται να συγκρουστούν.
γ) Θα συγκρουστούν υπό προϋποθέσεις.

 

Διαγώνισμα Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Θέμα 1ο
1.      Η χωρητικότητα (C) ενός φορτισμένου πυκνωτή συνδέεται με το φορτίο του (Q) και την τάση (V) με τη σχέση:
α) C=Q/V
β) C=V/Q
γ) C=QV
δ) C=QV2
                                                                                                                              Μονάδες 5
2.      Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή δημιουργείται ανομιογενές μαγνητικό πεδίο.

β) Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή δημιουργείται ομογενές μαγνητικό πεδίο.


Δείτε τη συνέχεια σε pdf