Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Τρεις ασκήσεις οριζόντιας βολής

Να βρεθεί από ποιο ύψος (h) πρέπει να αφήσουμε ένα σώμα, έτσι ώστε στο τελευταίο
δευτερόλεπτο της κίνησης του να διανύει το 36% της συνολικής διαδρομής του.
Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα, y=0 τη θέση όπου το σώμα αφήνεται, θετική
φορά προς τα κάτω και για τις πράξεις g=10m/s
 Για συνέχεια εδώ
.

Διαγώνισμα στα αέρια

Ισόθερμη μεταβολή- Ενεργός ταχύτητα.

Κατακόρυφη Πίστα

Το σημειακό αντικείμενο του σχήματος έχει μάζα m=0,5Kg και ξεκινά από σημείο Κ της κατακόρυφης πίστας του σχήματος. Το αντικείμενο κινείται αρχικά χωρίς τριβές  στο κατακόρυφο ευθύγραμμο τμήμα της πίστας ΚΑ=h=4,2m, στη συνέχεια κινείται του στη λεία κυκλική τροχιά ΑΒ ακτίνας R=0,8m, τέλος ταξιδεύει μόνο με την επίδραση του βάρους του  και φτάνει στο σημείο Λ, με ΟΛ=d=4m.   Αν δίνεται g=10m/s2 να υπολογίσετε:
Συνέχεια εδώ

Θα συγκρουστούν;

Θα συγκρουστούν;
Τα σώματα του σχήματος βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο Οριζόντια απέχουν απόσταση d, ενώ από το έδαφος απέχουν κατακόρυφη απόσταση h. Τη χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε οριζόντια το σώμα Α με αρχική ταχύτητα υο, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε το σώμα Β ελεύθερο να κινηθεί. Τα δύο σώματα:
α) Θα συγκρουστούν οπωσδήποτε.
β) Αποκλείεται να συγκρουστούν.
γ) Θα συγκρουστούν υπό προϋποθέσεις.

 

Διαγώνισμα Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Θέμα 1ο
1.      Η χωρητικότητα (C) ενός φορτισμένου πυκνωτή συνδέεται με το φορτίο του (Q) και την τάση (V) με τη σχέση:
α) C=Q/V
β) C=V/Q
γ) C=QV
δ) C=QV2
                                                                                                                              Μονάδες 5
2.      Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή δημιουργείται ανομιογενές μαγνητικό πεδίο.

β) Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή δημιουργείται ομογενές μαγνητικό πεδίο.


Δείτε τη συνέχεια σε pdf

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014

7o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014
ΤΑΞΗ  Β΄   ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ A

Α1) Σε μια αντιστρεπτή αδιαβατική εκτόνωση ορισμένης ποσότητας αερίου .

1     Η πίεση αυξάνεται.
2     Η θερμοκρασία αυξάνεται.
3     Η εσωτερική ενέργεια του αερίου μειώνεται..
4     Η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται.


(Μονάδες 5)


Δείτε τη συνέχεια σε pdf.
Αλλά και τις εκφωνήσεις μαζί με σύντομες απαντήσεις με κλικ εδώ.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.

1)      Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒΓ.
i)     Το αέριο παράγει περισσότερο έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ.
ii)    Για τις μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας ισχύει ΔUΑΓ > ΔUΑΒ.
iii)   Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ > 0 και QΑΓ<0.
iv)  Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ > QΑΓ.
2)      Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒΓ.
i)     Το αέριο αποβάλλει ενέργεια μέσω έργου κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ, ενώ απορροφά ενέργεια μέσω έργου κατά την ΑΓ.
ii)     Για τις μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας ισχύει ΔUΑΓ > ΔUΑΒ.
iii)   Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ = QΑΓ.
iv)  Το έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ υπολογίζεται από τη σχέση W=p∙ΔV.

Η συνέχεια σε pdf  ή σε  docx και   doc.
Αλλά και από εδώ  σε pdf  ή σε   docx  και   doc.
Αλλά και οι απαντήσεις εδώ ή και εδώ.Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

Δυο φορτισμένες σφαίρες αλληλεπιδρούν.

Σε λείο μονωτικό οριζόντιο επίπεδο συγκρατούμε δυο μικρές σφαίρες Α και Β με φορτία q1=0,2μC και q2=1μC σε απόσταση d=1cm.
α) Αν αφήσουμε την Β σφαίρα να κινηθεί, αυτή αποκτά ταχύτητα υ2=3m/s μόλις μετακινηθεί κατά x=1cm.
β) Αν συγκρατήσουμε την Β σφαίρα και αφήσουμε την Α να κινηθεί, αυτή θα αποκτήσει ταχύτητα υ1=6m/s τη στιγμή που απέχει κατά 4cm από την Β.
i)   Να υπολογιστεί η δυναμική ηλεκτρική ενέργεια αλληλεπίδρασης των δύο σφαιρών στην αρχική τους θέση.
ii)  Να βρεθούν τα έργα που παράγονται από τις δυνάμεις που ασκούνται στις δυο σφαίρες στην πρώτη περίπτωση (α).
iii)  Να υπολογιστεί η μάζα της Α σφαίρας.
iv)  Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα αφήνουμε ταυτόχρονα και τις δυο σφαίρες να κινηθούν. Να βρεθεί η απόσταση μεταξύ τους τη στιγμή που η Β σφαίρα έχει ταχύτητα 3m/s.
ήΤετάρτη, 28 Μαΐου 2014

Κίνηση σωματιδίων σε Ο.Μ.Π.

Ένα φορτισμένο σωματίδιο Α μάζας m και φορτίου –q (q>0) εισέρχεται με ταχύτητα υ όπως στο σχήμα, σε ομογενές μαγνητικό πεδίο, κάθετα στις δυναμικές του γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο καταλαμβάνει μια περιοχή, η τομή της οποίας στο επίπεδο της τροχιάς του σωματιδίου, είναι τετράγωνο ΑΒΓΔ και το σημείο εισόδου Μ, είναι το μέσον της ΑΔ. Το σωματίδιο εξέρχεται από την κορυφή Δ αφού έχει διαγράψει ένα ημικύκλιο.
i)  Να σχεδιάστε την δύναμη που δέχεται το σωματίδιο, από το πεδίο, στο σημείο Σ της τροχιάς του. Από ποια μαθηματική σχέση υπολογίζεται το μέτρο της παραπάνω δύναμης;
ii)  Στο ίδιο σημείο Μ του πεδίου, εισέρχεται ένα δεύτερο σωματίδιο Β, μάζας 2m, φορτίου +q με την ίδια ταχύτητα υ. Να σχεδιάστε την τροχιά του μέχρι την έξοδό του από το πεδίο, δικαιολογώντας και τη μορφή της.
iii) Αν t1 το χρονικό διάστημα που το Α σωματίδιο κινήθηκε μέσα στο πεδίο και tτο αντίστοιχο χρονικό διάστημα για το Β σωματίδιο ισχύει:
α) t2= ½ t1,    β) t2=  t1,      γ) t2= 2∙t1.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
ή