Τετάρτη, 1 Οκτωβρίου 2014

Και η επιτάχυνση μεταβάλλεται.

Σε ένα μικρό σώμα μέσω του έργου του μεταβιβάζουμε ενέργεια και αυτό κινείται έτσι ώστε η τροχιά του να είναι κυκλική. Κάθε 2 s το μέτρο της μεταβολή της γραμμικής του ταχύτητας του γίνεται μέγιστο, ενώ σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα η μεταβολή του μέτρου της γραμμικής ταχύτητας είναι μηδέν. Η κυκλική τροχιά είναι τέτοια ώστε κάθε τόξο επίκεντρης γωνίας 60ο να έχει χορδή μήκους 6 m. Η απαραίτητη κεντρομόλος δύναμη που χρειάζεται για να κινείται σ’ αυτή την τροχιά είναι Fκ = 30 N.
α. να αιτιολογήσετε γιατί η κίνηση είναι ομαλή κυκλική.
β. να υπολογίσετε το μέτρο της μεταβολής της κεντρομόλου επιτάχυνσης σε χρονικό διάστημα 1 s.

Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Ο δίσκος με τους στόκους.

Δίσκος έχει το άξονα του στερεωμένο σε κατακόρυφο τοίχο έτσι ώστε το κατώτερο σημείο της τροχιάς του να βρίσκεται σε ύψος h = 0,8 m, από το έδαφος. Στην περιφέρεια του δίσκου και σε δύο αντιδιαμετρικά σημεία στερεώνουμε δύο μικρά κομμάτια στόκο μάζας m = 0,1 kg. Στρέφουμε το δίσκο με σταθερή γωνιακή ταχύτητα σύμφωνα με την φορά περιστροφής του ρολογιού και κάποια στιγμή t0 = 0, οι δύο στόκοι αποκολλούνται ταυτόχρονα εκτελώντας οριζόντια βολή. Φτάνοντας στο έδαφος οι δύο στόκοι κολλάνε στο σημείο επαφής χωρίς αναπήδηση. Ο στόκος που έκανε οριζόντια βολή από το χαμηλότερο σημείο, με την πτώση έχει απώλεια στην ενέργεια του 5,8 J, ενώ τα σημεία που "χτυπάνε" οι δύο στόκοι στο έδαφος απέχουν μεταξύ τους απόσταση sολ = 12 m.
α. Να σχεδιάσετε τον δίσκο την στιγμή t0 που αποκολλούνται οι στόκοι και να αιτιολογήσετε την μορφή που σχεδιάσατε.Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

Σημαδεύοντας τον δίσκο.

Από κτήριο ύψος h = 20 m, εκτοξεύουμε την χρονική στιγμή t0 = 0 μικρό σώμα Σ1, μάζας m με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0 = 10 m/s. Την ίδια χρονική στιγμή, αρχίζει να περιστρέφεται με σταθερή γωνιακή ταχύτητα στο οριζόντιο επίπεδο κυκλικός δίσκος ακτίνας R, έχοντας την οριζόντια ακτίνα ΟΑ στο ίδιο κατακόρυφο επίπεδο με το επίπεδο που γίνεται η βολή. Το σημείο Α απέχει οριζόντια από το κτήριο που γίνεται η βολή απόσταση d = 16 m. Το σώμα Σ1 χτυπά τον δίσκο στο σημείο Α, έχοντας το ίδιο κάνει 2,5 περιστροφές από την χρονική στιγμή t0 = 0. Το μικρό σώμα κολλά στo σημείο Α του δίσκου χωρίς να προκαλέσει μεταβολή στην γωνιακή ταχύτητα περιστροφής του δίσκου. Το μικρό σώμα περιφέρεται μαζί με το δίσκο, με την βοήθεια κεντρομόλου δύναμης μέτρου Fκ = 25 N. Να βρείτε:

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ενταση Ηλεκτρικού Πεδίου

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ
Πεδίο, ονομάζεται μια περιοχή του χώρου, όπου σε κάθε σημείο της ένα ορισμένο φυσικό μέγεθος παίρνει καθορισμένη τιμή.

Ηλεκτρικό πεδίο
Ηλεκτρικό πεδίο ονομάζεται ο χώρος, που σε κάθε σημείο αν φέρουμε ένα ηλεκτρικό φορτίο, θα ασκηθεί πάνω του ηλεκτροστατική δύναμη.
Το φορτίο που δημιουργεί το πεδίο ονομάζεται «πηγή», ενώ το φορτίο που ανιχνεύουμε το πεδίο ονομάζεται «υπόθεμα».
Το υπόθεμα στο ηλεκτρικό πεδίο είναι το θετικό φορτίο (+q).

Μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα της Β λυκείου ή εδώ.

Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2014

Κυκλική ή αρχή της επαλληλίας.

Ένα σώμα μάζας 2kg κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο με ταχύτητα υ0=2m/s, στη διεύθυνση του άξονα x. Σε μια στιγμή ενώ περνά από ένα σημείο Ο, δέχεται την επίδραση μιας δύναμης F για χρονικό διάστημα Δt=2s. Να βρεθεί η θέση και η ταχύτητα του σώματος (μέτρο και κατεύθυνση) τη στιγμή που παύει να ασκείται η δύναμη F, στις εξής περιπτώσεις:
i)   Η δύναμη είναι σταθερή, μέτρου F=2Ν με κατεύθυνση κάθετη στην ταχύτητα υ0.
ii)  Η δύναμη είναι σταθερή,  μέτρου F=2Ν και σχηματίζει γωνία θ με την ταχύτητα υ0, όπου ημθ=0,6 και συνθ=0,8.
iii) Η δύναμη έχει σταθερό μέτρο F=2Ν και είναι διαρκώς κάθετη στην ταχύτητα.
ή

Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2014

Μετά την επιτάχυνση η …εκτόξευση.

Πάνω σε ένα τραπέζι, ύψους h=0,8m, ηρεμεί ένα σώμα μάζας 1kg. Ασκώντας στο σώμα μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=4Ν, το σώμα επιταχύνεται και αφού διανύσει απόσταση d=1m, φτάνει στην άκρη του τραπεζιού με ταχύτητα υ1, οπότε παύει και η άσκηση της δύναμης F. Το σώμα φτάνει στο έδαφος σε οριζόντια απόσταση x1=0,8m.
i) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του σώματος μετά την εγκατάλειψη του τραπεζιού;
ii) Να βρεθεί ο συντελεστής τριβής ολίσθησης μεταξύ του σώματος και της επιφάνειας του τραπεζιού.
iii) Επαναλαμβάνουμε το ίδιο πείραμα, αλλά τώρα έχουμε αντικαταστήσει το παραπάνω τραπέζι με άλλο όμοιό του, με τη διαφορά ότι έχει λεία επιφάνεια, με αποτέλεσμα να μην ασκούνται τριβές κατά την κίνηση του σώματος. Σε πόση οριζόντια απόσταση x2 από την άκρη του τραπεζιού, το σώμα θα πέσει τώρα στο έδαφος;
Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10m/s2, ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα.
ή

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Κυκλική κίνηση κεντρομόλος δύναμη

Κυκλική Κίνηση
Μεθοδολογία - σημειώσεις
λυμένα παραδείγματα
ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο παράδειγμα
Παράδειγμα 1.       Η σφαίρα του διπλανού σχήματος εκτελεί ομα­λή κυκλική κίνηση ακτίνας r = 0,2 m και διαγράφει 10 κύ­κλους κάθε 2 s κινούμενη αριστερόστροφα.
α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα f και την περίοδο T της κυκλικής κίνησης.
β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το διπλανό σχήμα και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας στο σημείο όπου βρίσκεται η μικρή σφαίρα.
γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας που σχεδιάσατε.

Μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα της Β λυκείου ή εδώ.

Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Οριζόντια βολή.Επιλέγοντας την ταχύτητα βολής

Αρχίζοντας και τελειώνοντας με την ίδια ταχύτητα.

Εκτοξεύουμε την χρονική στιγμή t0 = 0, ένα σώμα Σ με ταχύτητα υ1 σε τραχιά επιφάνεια που εκτείνεται σε μήκος d και αφού διανύσει την απόσταση αυτή, έχει αποκτήσει ταχύτητα μέτρου υ2 = υ1 – 10 (S.I.), εκτελεί οριζόντια βολή από ύψος h. Φτάνοντας στο έδαφος έχει ταχύτητα υ3 ίσου μέτρου με την αρχική ταχύτητα εκτόξευσης υ1. Το βεληνεκές της βολής είναι ίσο με την απόσταση d που διανύει στην τραχιά επιφάνεια (με συντελεστή τριβής ολίσθησης μ = 2/3). Να βρεθούν:
α. το ύψος από το οποίο έγινε η βολή
β. το μέτρο της αρχικής ταχύτητας υ1 και το βεληνεκές της βολής

     

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Επίθεση στο Περλ Χάρμπορ

Ένα βομβαρδιστικό αεροπλάνο πετά σε ύψος h1 πάνω από την θάλασσα κινούμενο με ταχύτητα υ01. Το βομβαρδιστικό όταν βρίσκεται σε απόσταση s από το αεροπλανοφόρο αφήνει μία βόμβα, προσπαθώντας να πετύχει το πλοίο. Την ίδια στιγμή ένας σκοπευτής από το πλοίο εκτοξεύει μία οβίδα αντιμέτρων με σκοπό να αναχαιτίσει τον κίνδυνο. Η οβίδα αρχικά κινείται οριζόντια πάνω στο λείο κατάστρωμα με ταχύτητα μέτρου υ02 = 20 m/s και αφού διανύσει απόσταση d2 = 90 m το εγκαταλείπει και μετά από Δt = 1,5 s πετυχαίνει την βόμβα. Το κατάστρωμα του αεροπλανοφόρου βρίσκεται σε ύψος h2 = 21,25 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Να βρεθούν:
α. ποια χρονική στιγμή γίνεται η αναχαίτιση της βόμβας