Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα πρόβλημα οριζόντιας βολής.


Από ορισμένο ύψος Η από το έδαφος, εκτοξεύεται ένα σώμα μάζας 0,1kg οριζόντια με ταχύτητα υο. Μετά από  χρονικό διάστημα 2s, το σώμα βρίσκεται σε σημείο Α έχοντας ταχύτητα 25m/s απέχοντας κατά 6m από το έδαφος.
Αν g=10m/s2 ενώ η αντίσταση του αέρα θεωρείται αμελητέα να υπολογιστούν:
i) Η αρχική ταχύτητα και το αρχικό ύψος από το οποίο έγινε η εκτόξευση.
ii) Το έργο του βάρους στο χρονικό διάστημα των 2s.
iii) Η μέση ισχύς του βάρους από 0-2s και η (στιγμιαία) ισχύς του στη θέση Α.
iv) Ο ρυθμός μεταβολής της δυναμικής ενέργειας και ο αντίστοιχος ρυθμός μεταβολής της κινητικής ενέργειας στη θέση Α.
ήΠαρασκευή, 29 Αυγούστου 2014

θα κοπεί το νήμα

Σώμα μάζας m=0,5Kg είναι δεμένο σε κατακόρυφο μη εκτατό νήμα μήκους L=5,6m και το σύστημα μπορεί να διαγράψει κατακόρυφο κύκλο γύρο από το ένα άκρο Ο του νήματος. Δίνουμε στο σώμα αρχική οριζόντια ταχύτητα μέτρου υο=14m/s. Αν το όριο θραύσης του νήματος είναι 40Ν, να βρείτε αν το νήμα θα κοπεί. Δίνεται g=10m/s2 και ότι η αντίσταση του αέρα αγνοείται.

Συνέχεια

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Τρεις ασκήσεις οριζόντιας βολής

Να βρεθεί από ποιο ύψος (h) πρέπει να αφήσουμε ένα σώμα, έτσι ώστε στο τελευταίο
δευτερόλεπτο της κίνησης του να διανύει το 36% της συνολικής διαδρομής του.
Θεωρούμε t=0 τη στιγμή που αφήσαμε το σώμα, y=0 τη θέση όπου το σώμα αφήνεται, θετική
φορά προς τα κάτω και για τις πράξεις g=10m/s
 Για συνέχεια εδώ
.

Διαγώνισμα στα αέρια

Ισόθερμη μεταβολή- Ενεργός ταχύτητα.

Κατακόρυφη Πίστα

Το σημειακό αντικείμενο του σχήματος έχει μάζα m=0,5Kg και ξεκινά από σημείο Κ της κατακόρυφης πίστας του σχήματος. Το αντικείμενο κινείται αρχικά χωρίς τριβές  στο κατακόρυφο ευθύγραμμο τμήμα της πίστας ΚΑ=h=4,2m, στη συνέχεια κινείται του στη λεία κυκλική τροχιά ΑΒ ακτίνας R=0,8m, τέλος ταξιδεύει μόνο με την επίδραση του βάρους του  και φτάνει στο σημείο Λ, με ΟΛ=d=4m.   Αν δίνεται g=10m/s2 να υπολογίσετε:
Συνέχεια εδώ

Θα συγκρουστούν;

Θα συγκρουστούν;
Τα σώματα του σχήματος βρίσκονται στο ίδιο κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο Οριζόντια απέχουν απόσταση d, ενώ από το έδαφος απέχουν κατακόρυφη απόσταση h. Τη χρονική στιγμή t=0 εκτοξεύουμε οριζόντια το σώμα Α με αρχική ταχύτητα υο, ενώ ταυτόχρονα αφήνουμε το σώμα Β ελεύθερο να κινηθεί. Τα δύο σώματα:
α) Θα συγκρουστούν οπωσδήποτε.
β) Αποκλείεται να συγκρουστούν.
γ) Θα συγκρουστούν υπό προϋποθέσεις.

 

Διαγώνισμα Β Λυκείου Γενικής Παιδείας

Φυσική Β Λυκείου Γενικής Παιδείας.
Θέμα 1ο
1.      Η χωρητικότητα (C) ενός φορτισμένου πυκνωτή συνδέεται με το φορτίο του (Q) και την τάση (V) με τη σχέση:
α) C=Q/V
β) C=V/Q
γ) C=QV
δ) C=QV2
                                                                                                                              Μονάδες 5
2.      Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή;
α) Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή δημιουργείται ανομιογενές μαγνητικό πεδίο.

β) Μεταξύ των οπλισμών του πυκνωτή δημιουργείται ομογενές μαγνητικό πεδίο.


Δείτε τη συνέχεια σε pdf

Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014

7o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ 2014
ΤΑΞΗ  Β΄   ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑ A

Α1) Σε μια αντιστρεπτή αδιαβατική εκτόνωση ορισμένης ποσότητας αερίου .

1     Η πίεση αυξάνεται.
2     Η θερμοκρασία αυξάνεται.
3     Η εσωτερική ενέργεια του αερίου μειώνεται..
4     Η εσωτερική ενέργεια του αερίου αυξάνεται.


(Μονάδες 5)


Δείτε τη συνέχεια σε pdf.
Αλλά και τις εκφωνήσεις μαζί με σύντομες απαντήσεις με κλικ εδώ.

Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Θερμοδυναμική. Θέμα Α΄.

1)      Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒΓ.
i)     Το αέριο παράγει περισσότερο έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ.
ii)    Για τις μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας ισχύει ΔUΑΓ > ΔUΑΒ.
iii)   Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ > 0 και QΑΓ<0.
iv)  Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ > QΑΓ.
2)      Μια  ποσότητα αερίου μπορεί να εκτελέσει τις μεταβολές ΑΒ και ΑΓ του σχήματος, όπου ΤΒΓ.
i)     Το αέριο αποβάλλει ενέργεια μέσω έργου κατά τη διάρκεια της μεταβολής ΑΒ, ενώ απορροφά ενέργεια μέσω έργου κατά την ΑΓ.
ii)     Για τις μεταβολές της εσωτερικής ενέργειας ισχύει ΔUΑΓ > ΔUΑΒ.
iii)   Για τις θερμότητες που απορροφά το αέριο ισχύει QΑΒ = QΑΓ.
iv)  Το έργο κατά τη μεταβολή ΑΓ υπολογίζεται από τη σχέση W=p∙ΔV.

Η συνέχεια σε pdf  ή σε  docx και   doc.
Αλλά και από εδώ  σε pdf  ή σε   docx  και   doc.
Αλλά και οι απαντήσεις εδώ ή και εδώ.