Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Μέτρηση αντίστασης. Το πείραμα σε power point με διαδοχικές ερωτήσεις - βήματα.


Μέτρηση αντίστασης

Στόχοι: Η πραγματοποίηση απλού ηλεκτρικού κυκλώματος, ο τρόπος σύνδεσης αμπερόμετρου – βολτόμετρου για την εύρεση της τιμής της αντίστασης, η ανάγνωση των ενδείξεων, η διαπίστωση της επιτυχίας της μέτρησης.

Σε κουτί από φιλμ τοποθετούμε αντιστάτη 10Ω 15W, που να μπορεί να περάσει ρεύμα μέχρι 1 Α χωρίς υπερθέρμανση του αντιστάτη. Ο αντιστάτης κλείνεται στο κουτί, ώστε να μην διακρίνεται η τιμή της αντίστασης.

Πραγματοποιούμε το κύκλωμα του σχήματος.

Από τις ενδείξεις του βολτομέτρου και του αμπερόμετρου (π.χ.V=10V, I=1A) υπολογίζεται η τιμή της αντίστασης (R=10Ω).

Στη συνέχεια βγάζουμε τον αντιστάτη από το κουτί και διαπιστώνουμε την ακρίβεια ή όχι της μέτρησης.

Στη τάξη διανέμεται φύλλο εργασίας για την πειραματική δραστηριότητα, ερωτήσεις και άλλες εφαρμογές.

Το πείραμα σε power point στο slideboom επιτρέπει να "πέφτουν" στην οθόνη οι διαδοχικές ερωτήσεις - βήματαΚυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2012

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΓΕΝΑΡΗΣ 2012
( ΔΙΑΡΚΕΙΑ 3 ΩΡΕΣ )


ΘΕΜΑ 1ο
1. Ένα πρωτόνιο, αφήνεται ελεύθερο μέσα στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργούν οι φορτισμένοι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή, πάνω στον θετικό οπλισμό, και στη συνέχεια κινείται μόνο με την επίδραση του πεδίου αυτού. Αν ℓ η απόσταση μεταξύ των οπλισμών, ποιο από τα διαγράμματα που ακολουθούν περιγράφει σωστά το διάστημα που διανύει το πρωτόνιο αυτό σε συνάρτηση με το χρόνο ;
Τα θέματα εδω
Οι απαντήσεις εδω