Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Τεστ στα αέρια.

Στο σχήμα  απεικονίζεται ένα κυλινδρικό δοχείο κλειστό ,που περιέχει ίσες ποσότητες αερίων Ηλίου (He) στους χώρους (1) και (2), σε θερμοκρασία 127οC, με τα έμβολα βάρους W=20Nτο καθένανα ισορροπούν χωρίς τριβές, και το ύψος της στήλης (1) του αερίου να είναι h1=0,12m και το ύψος της στήλης (2) να είναι h2.  Το εμβαδό διατομής είναι...

ΤΕΣΤ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Η χαμένη αντίσταση

Το διπλανό κύκλωμα περιλαμβάνει μία πηγή συνεχούς τάσης, ιδανικό αμπερόμετρο και τους αντιστάτες R1 = 7 Ω, R2 = 4 Ω και R3.
Αρχικά ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός και το αμπερόμετρο μετρά ρεύμα I1. Κλείνουμε τον διακόπτη και το αμπερόμετρο μετρά ρεύμα έντασης Ι2 που διαφέρει από την προηγούμενη ένδειξη κατά 10%.
Η τιμή της αντίστασης, του αντιστάτη R3 είναι:
α. 12 Ω                        β. 4 Ω                          γ. 10 Ω

   

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Διαγώνισμα στη Φυσική Προσ. Α΄ Τετραμήνου 2016
ΘΕΜΑ Β:
Σώμα Σ1 μάζας m1=1kg είναι δεμένο με μη εκτατό νήμα μήκους l=0.8m, το άλλο άκρο του οποίου είναι δεμένο σε σταθερό σημείο Κ, και συγκρατείται στο σημείο Α με το νήμα οριζόντιο. Στην κατακόρυφη που διέρχεται από το Κ και πάνω σε τραπέζι ,στο σημείο Β , βρίσκεται σώμα Σ2 μάζας m2=3kg . Αφήνουμε το Σ1 να κινηθεί ελεύθερα και όταν φτάσει στο Β συγκρούεται με το Σ2 , το οποίο κάνει οριζόντια βολή και πέφτει σε οριζόντια απόσταση s=0.8m . Το ύψος που βρισκότανε το Σ2 είναι h=0.8m. Δίνεται η επιτάχυνση της βαρύτητας g=10 m/s2.
τα θέματα και οι απαντήσεις ΕΔΩ Ομάδες Α΄και Β'  και σε pdf Εδώ

Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Διαγώνισμα Επανάληψης στην Φυσική Β Λυκείου 2016 - 2017

Διαγώνισμα Επανάληψης στην Φυσική Β Λυκείου
Εξεταζόμενη Ύλη:
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΒΟΛΗ – ΟΜΑΛΗ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ονοματεπώνυμο ……………………………………………………………………………………….
ΘΕΜΑ Α
1. Δύο σώματα Α και Β εκτοξεύονται οριζόντια από ύψη h και 4h, αντίστοιχα, και από το ίδιο κατακόρυφο επίπεδο, με οριζόντια ταχύτητα μέτρου υ0, ίδιας κατεύθυνσης και για τα δύο. Θεωρώντας την αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα , η μεταξύ τους κατακόρυφη απόσταση, τη στιγμή που το πρώτο από αυτά φτάνει στο έδαφος, ισούται με
α. 3h                            β. h                              γ. 4h                            δ. 2h
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας.
                                                                                                                                                             Μονάδες 5
 
2. Σώμα εκτελεί οριζόντια βολή με αρχική ταχύτητα ......
Η συνέχχεια εδώ.

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Η μεταφορά ορμής.Σε λείο οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα σώμα Σ μάζας Μ. Τη χρονική στιγμή t0=0 στο σώμα ασκείται μια σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F=2Ν.
i)  Ποια η ορμή του σώματος Σ τη στιγμή t1=10s;
ii) Αν στη θέση του σώματος Σ, είχαμε δυο σώματα Α και Β με μάζες m και 3m, τα οποία συνδέονται με αβαρές νήμα και ασκούσαμε την ίδια δύναμη στο σώμα Β, να βρεθεί η ορμή κάθε σώματος τη στιγμή t1.
iii) Επαναλαμβάνουμε το πείραμα, αλλά τώρα έχουμε τα σώματα Σ1 και Σ2 με μάζες m1=1kg και m2=4kg, τα οποία συνδέονται με ιδανικό ελατήριο, όπως στο τρίτο σχήμα. Ασκούμε ξανά την ίδια δύναμη στο σώμα Σ2, οπότε τη στιγμή t1 το σώμα Σ2, έχει ταχύτητα μέτρου υ2=3m/s. Να βρεθεί η ταχύτητα του σώματος Σ1 την ίδια χρονική στιγμή t1.
iv) Τη στιγμή t1 σταματά να ασκείται η δύναμη F.  Μια επόμενη χρονική στιγμή t2 η ταχύτητα του σώματος Σ1 μηδενίζεται στιγμιαία. Να βρεθεί η ταχύτητα του Σ2 τη στιγμή αυτή.
ή

Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Αναζητώντας την χαμένη πηγή!Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο Q. Τα τέσσερα σημεία αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Δ έχει την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και μέτρο EΔ = 18 ∙ 105 Ν/C.
α. Σε ποιο από τα σημεία Α, Β και Γ βρίσκεται η πηγή το πεδίου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β. Τι είδος φορτίου έχει η πηγή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Αν στο σημείο Γ τοποθετηθεί ένα σημειακό δοκιμαστικό φορτίο q = +1 μC, η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια είναι ίση με ... 

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ