Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2016

Αναζητώντας την χαμένη πηγή!Τα σημεία Α, Β, Γ και Δ του διπλανού σχήματος βρίσκονται μέσα σε ένα ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργείται από ακίνητο σημειακό φορτίο Q. Τα τέσσερα σημεία αποτελούν τις κορυφές ενός τετραγώνου πλευράς α. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Δ έχει την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα και μέτρο EΔ = 18 ∙ 105 Ν/C.
α. Σε ποιο από τα σημεία Α, Β και Γ βρίσκεται η πηγή το πεδίου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
β. Τι είδος φορτίου έχει η πηγή; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
Αν στο σημείο Γ τοποθετηθεί ένα σημειακό δοκιμαστικό φορτίο q = +1 μC, η ηλεκτρική δυναμική του ενέργεια είναι ίση με ... 

Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου