Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009

Κίνηση φορτίου σε ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Στο εσωτερικό επίπεδου πυκνωτή δημιουργείται ομογενές ηλεκτρικό πεδίο με ένταση Ε κατακόρυφη με φορά προς τα πάνω. Η χωρητικότητα του πυκνωτή είναι C=10-2μF και το φορτίο του Q=1μC. Από σημείο Α του αρνητικού οπλισμού βάλλεται με αρχική ταχύτητα υο=10-1m/s κατακόρυφα προς τα κάτω ένα σωμάτιο με μάζα m=1g και φορτίο +q, το οποίο φτάνει στο θετικό οπλισμό με μηδενική ταχύτητα σε χρόνο t=2×10-2s. Να βρείτε

i) την απόσταση των οπλισμών και την ένταση του ομογενούς πεδίου.
ii) το φορτίο q του σωματίου.
iii) το έργο της δύναμης του ηλεκτρικού πεδίου στην παραπάνω διαδρομή.
Δίνεται g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου