Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Δυναμικό και μέγιστη ταχύτητα φορτισμένου σωματιδίου.

Στα άκρα Α και Β ενός ευθυγράμμου τμήματος (ΑΒ)=4cm βρίσκονται ακλόνητα δύο σημειακά φορτία q1=q2=+1μC. Στο σημείο Κ, όπου (ΚΒ)=1cm αφήνουμε ελεύθερη μια μικρή φορτισμένη σφαίρα μάζας m=20mg και φορτίου q=+1nC.
i)  Πόση επιτάχυνση θα αποκτήσει;
ii) Υπολογίστε την μέγιστη ταχύτητα που θα αποκτήσει.
iii) Ποια η ελάχιστη απόσταση από το άκρο Α, στην οποία θα φτάσει το σωματίδιο;
iv)  Να σχεδιάστε τη γραφική παράσταση του δυναμικού σε συνάρτηση με την απόσταση x από το άκρο Α, κατά μήκος του ευθυγράμμου τμήματος ΑΒ.
Βαρυτικές δυνάμεις δεν υπάρχουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου