Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2009

Οι δυναμικές γραμμές στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο.

Να εξετάσετε αν είναι δυνατό να υπάρχει ηλεκτροστατικό πεδίο με δυναμικές γραμμές παράλληλες, αλλά μη ισαπέχουσες. Έστω ότι υπάρχει πεδίο του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι παράλληλες αλλά μη ισαπέχουσες, όπως στο παρακάτω σχήμα.

Μπορεί να υπάρχει ένα τέτοιο πεδίο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου