Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2009

Επαναληπτική άσκηση στο πεδίο Coulomb

Στις κορυφές Α και Γ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ ΑΒ=4m και ΒΓ=3m υπάρχουν δύο φορτία Q1=16μC και Q2=9μC.
i. Πόσο είναι το δυναμικό σε σημείο Δ στο οποίο η ένταση είναι ίση με μηδέν;
ii. Πόση είναι η δύναμη που δέχεται υπόθεμα q=1μC ευρισκόμενο στο Β;
iii. Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του q στο Β;
iv. Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου κατά τη μετακίνηση του q από το Β στο Δ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου