Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Μεταβολές αερίου και ισορροπία εμβόλου

Ο κύλινδρος του σχήματος εμβαδού βάσης S χωρίζεται σε δύο χώρους Α και Β με λεπτό μεταλλικό ακλόνητο τοίχωμα Γ. Ο χώρος Β φράσσεται με έμβολο Ε, το οποίο μπορεί να κινείται χωρίς τριβές. 

Μέσα στους δυο χώρους έχει εγκλωβιστεί αέριο σε θερμοκρασία Τ1. Με ένα μανόμετρο Μ μετράμε την πίεση του αερίου στο χώρο Α. Αρχικά η ένδειξη του μανομέτρου είναι P1=1atm και το έμβολο Ε απέχει από το τοίχωμα Γ απόσταση l=10cm. Θερμαίνουμε το αέριο αργά μέχρι τη θερμοκρασία Τ2. Η νέα ένδειξη του μανομέτρου είναι P2=1,2atm. Να υπολογίσετε πόσο μετατοπίστηκε το έμβολο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου