Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2009

Προς τα πού θα κινηθεί το φορτισμένο σωματίδιο;

Κατά μήκος του άξονα x το δυναμικό ενός ηλεκτρικού πεδίου μεταβάλλεται όπως στο διάγραμμα.

Ένα θετικό φορτίο +q αφήνεται στο σημείο Α.
i)  Το φορτίο θα κινηθεί προς το σημείο Β ή προς το σημείο Γ;
ii) Το φορτίο +q αφήνεται στο σημείο Β. Τότε:
α)  Θα κινηθεί προς το Α.
β) Θα κινηθεί προς το Δ.
γ)  Θα παραμείνει ακίνητο.
iii) Ένα αρνητικό φορτίο –q1 αφήνεται στο σημείο Δ. Προς τα πού θα κινηθεί;
iv) Πόση είναι η ένταση του πεδίου στο σημείο Β;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου