Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Διαγώνισμα στα αέρια.2

Θέμα 1ο
1)  Ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται μέσα σε δοχείο μεταβλητού όγκου. Διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου με σταθερή τη θερμοκρασία. Τότε:
i) διπλασιάζεται και η πίεση του αεριού.
ii)  η πυκνότητα του αερίου διπλασιάζεται.
iii) η ενεργός ταχύτητα των μορίων παραμένει σταθερή.
iv) το πηλίκο  p/πριν και μετά τη μεταβολή έχει την ίδια τιμή.
2)  Ένα αέριο ονομάζεται ιδανικό όταν:
i)  υπακούει στους 3 νόμους των αερίων σε οποιεσδήποτε συνθήκες βρίσκεται
ii) ισχύει η καταστατική εξίσωση σε όλες τις πιέσεις και θερμοκρασίες
iii) οι κρούσεις των μορίων με τα τοιχώματα είναι ανελαστικές
iv)  τα μόρια του αερίου συμπεριφέρονται σαν μικροσκοπικές απόλυτα ελαστικές σφαίρες.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου