Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2009

Ενεργός ταχύτητα μορίων.

Δοχείο όγκου V=2L έχει αδιαβατικά τοιχώματα και χωρίζεται σε δύο μέρη ίσων όγκων με τη βοήθεια ενός λεπτού, μη διαπερατού και αδιαβατικού διαφράγματος, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Στο τμήμα Α περιέχονται nΑ=2mol ιδανικού αερίου σε θερμοκρασία ΤΑ=300K ενώ στο τμήμα Β περιέχονται nB=3mol του ίδιου αερίου σε θερμοκρασία ΤΒ=400Κ. Kάποια στιγμή τραβάμε το διάφραγμα και τα αέρια αναμειγνύονται. Να βρεθεί η % μεταβολή της ενεργού ταχύτητας των μορίων του αερίου σε κάθε τμήμα του δοχείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου