Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Κυκλική μεταβολή με μια άγνωστη μεταβολή.

Μια ποσότητα ιδανικού αερίου βρίσκεται σε μια κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας Α, στην οποία ασκεί πίεση pA=1,5atm και έχει εσωτερική ενέργεια UA=900J. Aπό την κατάσταση αυτή το αέριο εκτελεί την παρακάτω διαδοχική σειρά αντιστρεπτών μεταβολών:
ΑàB: ισόθερμη εκτόνωση μέχρι διπλασιασμού του αρχικού όγκου.
ΒàΓ: ισόχωρη ψύξη μέχρι υποδιπλασιασμού της απόλυτης θερμοκρασίας του.
ΓàΑ: συμπίεση που ικανοποιεί μια σχέση της μορφής pV + β ( α,β: πραγματικοί συντελεστές ).
Να βρεθούν:
α) Το διάγραμμα p-V της μεταβολής.                                  
β) Οι συντελεστές α και β.                                       
γ) Το ολικό έργο της παραπάνω κυκλικής μεταβολής.           
          Δίνονται: Cv=3R/2, 1atm=105N/m2, 1L=10-3m3, ln2=0,7.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου