Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2009

Μια θερμική μηχανή σε σύνδεση με μηχανή Carnot.

 Μια ποσότητα Ηe αποτελεί το αέριο μιας θερμικής μηχανής η οποία εκτελεί την κυκλική μεταβολή  ΑΒΓ  που παριστάνεται παρακάτω:

Α. Να υπολογίσετε το θεωρητικό συντελεστή απόδοσης της παραπάνω θερμικής μηχανής.  Δίνεται  ότι  γ=5/3.                                                   
Β. Η παραπάνω θερμική μηχανή τροφοδοτεί με τη θερμότητα που αποβάλλει, μια θερμική μηχανή Carnot. Να βρείτε:
α) Το λόγο που πρέπει να έχουν οι θερμοκρασίες Τc/Th των δύο δεξαμενών της μηχανής Carnot για να έχει αυτή τον ίδιο συντελεστή απόδοσης με τη θερμική μηχανή του ερωτήματος Α.                                                                                 
β) Την ωφέλιμη ισχύ της μηχανής Carnot του προηγούμενου ερωτήματος, αν αυτή εκτελεί 6000 κύκλους ανά min και γνωρίζουμε ότι οι απώλειες λόγω τριβών ανέρχονται στο 25% της παραγόμενης ισχύος.                                                               
         Δίνεται: ln2=0,7 και ότι τα μεγέθη po, Vo θεωρούνται γνωστά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου