Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2009

Αύξηση της Δυναμικής ενέργειας.

Σε σημείο Ο βρίσκεται ακίνητο ηλεκτρικό φορτί ο Q=+2μC. Ένα δεύτερο φορτίο q1=+1μC βρίσκεται σε σημείο Α όπου ΟΑ= 18cm. Ασκώντας πάνω στο q1 μεταβλητή δύναμη Fεξ, το με­τακινούμε και το φέρνουμε σε σημείο Β, που απέχει 9cm από το Ο.

1)  Πόσο είναι το έργο της δύναμης του πεδίου κατά την παραπάνω μετακίνηση;
2)  Πόσο είναι αντίστοιχα το έργο της Fεξ και τι εκφράζει, αν η ταχύτητα στο σημείο Β είναι μηδέν;
3)  Πόση είναι η δυναμική ενέργεια του φορτίου q1 στην θέση Α και πόση στην θέση Β; Πό­ση είναι η μεταβολή της δυναμικής ενέργειας;
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου