Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Κυκλική μεταβολή αερίου και διαγράμματα.

Ιδανικό αέριο που βρίσκεται αρχικά σε κατάσταση Α, με Τ1= 300Κ, Ρ1=4atm καιV1=6L, υφίσταται τις παρακάτω διαδοχικές μεταβολές:
α. Ισοβαρή μεταβολή ΑΒ, μέχρι διπλασιασμού της θερμοκρασίας.
β. Ισόθερμη μεταβολή ΒΓ, μέχρι υποδιπλασιασμού της πίεσης.
γ. Ισόχωρη μεταβολή ΓΔ, στην αρχική θερμοκρασία Τ1.
δ. Ισόθερμη μεταβολή ΔΑ, στην αρχική κατάσταση Α.
Να παραστήσετε γραφικά σε βαθμολογημένους άξονες τις παραπάνω μεταβολές σε διαγράμματα Ρ-V, Ρ-Τ και V-Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου