Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Ένταση Ηλεκτρικού πεδίου και φορτίο πηγή.

Ένα σημειακό φορτίο q βρίσκεται σε μια από τις κορυφές Α, Γ, Δ ενός τετραγώνου ΑΒΓΔ πλευράς α. Η ένταση του πεδίου, που δημιουργεί το φορτίο, στην κορυφή Β φαίνεται στο σχήμα και έχει μέτρο ΕΒ=100Ν/C.

i)  Σε ποια κορυφή βρίσκεται το φορτίο q;
ii) Ποιο το πρόσημο του φορτίου;
iii) Να σχεδιάστε την ένταση του πεδίου στο κέντρο Ο του τετραγώνου και να υπολογίστε το μέτρο της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου