Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Τι κίνηση θα κάνει το σωματίδιο;

Σε δύο σημεία Α και Β μιας ευθείας ε που απέχουν κατά 4x βρίσκονται ακλόνητα δύο φορτία q1=q2=+2q. Σε ένα σημείο Γ που απέχει κατά x από το Α αφήνεται ελεύθερο ένα σωματίδιο μάζας m και φορτίου +q.
Α) Προς τα πού θα κινηθεί;
Β) Ποιες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος:
i)     Το σωματίδιο θα κινηθεί προς τα δεξιά με σταθερή επιτάχυνση.
ii)   Το σωματίδιο θα μετακινηθεί κατά x φτάνοντας στο μέσο του ΑΒ όπου και σταματά αφού στη θέση αυτή ΣF=0.
iii)  Το σωματίδιο θα μετακινηθεί κατά 2x φτάνοντας στο σημείο Δ, δεξιά του Κ, όπου θα σταματήσει στιγμιαία.
iv) Μέγιστη ταχύτητα θα έχει το σωματίδιο τη στιγμή που περνά από το Κ.


  Δείτε την κίνηση του σωματιδίου σε video από τον Σταύρο Λέτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου