Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Αέρια. Ερωτήσεις Θεωρίας 2

1. Στο διάγραμμα Ρ-V του σχήματος περιγράφεται η κυκλική μεταβολή ΑΒΓΔΑ, ενός ιδανικού αερίου. Με ποιο από τα ακόλουθα διαγράμματα V-Τ, παριστάνεται η μεταβολή αυτή;
2. Στο παρακάτω διάγραμμα παριστάνονται δύο ισόθερμες καμπύλες. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις με «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ»:

Α) Για την ίδια μάζα αερίου η καμπύλη χ αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη θερμοκρασία απ’ ότι η καμπύλη y.
Β) Για την ίδια θερμοκρασία του αερίου η καμπύλη χ αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη μάζα αερίου απ’ ότι η καμπύλη y.
3. Ιδανικό αέριο παθαίνει ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή σε θερμοκρασίες Τ1 και Τ2. Αν είναι Τ2>Τ1, τότε ποιο από τα παρακάτω διαγράμματα δείχνει τη μεταβολή της πυκνότητας του αερίου σε συνάρτηση με την πίεση του;


2 σχόλια: