Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Κυκλική κίνηση κεντρομόλος δύναμη

Κυκλική Κίνηση
Μεθοδολογία - σημειώσεις
λυμένα παραδείγματα
ένα μικρό απόσπασμα από το πρώτο παράδειγμα
Παράδειγμα 1.       Η σφαίρα του διπλανού σχήματος εκτελεί ομα­λή κυκλική κίνηση ακτίνας r = 0,2 m και διαγράφει 10 κύ­κλους κάθε 2 s κινούμενη αριστερόστροφα.
α. Να υπολογίσετε τη συχνότητα f και την περίοδο T της κυκλικής κίνησης.
β. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας το διπλανό σχήμα και να σχεδιάσετε το διάνυσμα της γραμμικής ταχύτητας στο σημείο όπου βρίσκεται η μικρή σφαίρα.
γ. Να υπολογίσετε το μέτρο της γραμμικής ταχύτητας που σχεδιάσατε.

Μπορείτε να μεταβείτε στην αντίστοιχη σελίδα της Β λυκείου ή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου