Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο. Φύλλο εργασίας

Δίνεται ο πυκνωτής του σχήματος με οριζόντιους οπλισμούς, οι οποίοι απέχουν κατά d=2cm.
1)      Ποιος οπλισμός είναι θετικά φορτισμένος:     
  α) Ο πάνω                  β) ο κάτω.
2)      Στο σημείο Α, πολύ κοντά στον επάνω οπλισμό, αφήνουμε ένα σωματίδιο Σ με μάζα m=10-10kg και φορτίο q= -10– 12C, το οποίο αποκτά επιτάχυνση α=2L104 m/s2. Αν το βάρος θεωρείται αμελητέο,
i)       Να σχεδιάστε στο σχήμα τη δύναμη που δέχεται και την επιτάχυνση που αποκτά.

Δείτε όλο το φύλλο εργασίας από εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου