Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Νόμος του Ohm σε κλειστό κύκλωμα

Διαθέτουμε μία πηγή Ηλεκτρεγερτικής δύναμης E και εσωτερικής αντίστασης r=2Ω, τη συνδεσμολογία δύο αντιστατών, του διπλανού σχήματος με R1=R2=R=12Ω (συνδ. 1) , ιδανικό αμπερόμετρο, ιδανικό βολτόμετρο και ένα διακόπτη (δ).

α) Να σχεδιάσετε ένα κύκλωμα όπου η συνδεσμολογία 1, να συνδέεται σε σειρά με αντιστάτη R3, με το αμπερόμετρο, με την πηγή και με το διακόπτη κλειστό, το δε βολτόμετρο να συνδεθεί στα άκρα της πηγής. Να σχεδιάσετε επίσης και τις εντάσεις των ρευμάτων στο κύκλωμα.

β) Όταν ο διακόπτης είναι ανοιχτός το βολτόμετρο μετράει τάση 60V, ενώ όταν ο διακόπτης είναι κλειστός, το βολτόμετρο μετράει τάση 52V. Να υπολογίσετε:

i. Την ΗΕΔ E της πηγής.

ii. Την ένδειξη του αμπερομέτρου όταν ο διακόπτης είναι κλειστός............

Η συνέχεια και η απάντηση από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου