Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Προαγωγικές Φυσική Κατεύθυνσης 2010-11

Δύο κατακόρυφοι αγωγοί Αχ, Γψ αμελητέας αντίστασης, ενώνονται στα πάνω άκρα τους με αντιστάτη αντίστασης R1=1Ω. Ένας οριζόντιος αγωγός ΚΛ, μάζας m=0,1 Kg, μήκους L=0,5m και αντίστασης R2=1Ω μπορεί να κινείται χωρίς τριβές πάνω στους Αχ, Γψ έτσι ώστε να μένει συνεχώς κάθετος σε αυτούς. Το σύστημα βρίσκεται μέσα σε ομογενές οριζόντιο μαγνητικό πεδίο έντασης Β=2Τ, του οποίου οι δυναμικές γραμμές είναι κάθετες στο επίπεδο των Αχ, Γψ.
Α) Δίνουμε στον αγωγό ΚΛ αρχική ταχύτητα μέτρου υ=2m/s , κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω. Να σχεδιάσετε τη φορά και να βρείτε την τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την έναρξη της κίνησης του ΚΛ. Τι είδους κίνηση θα εκτελέσει;
Β) Δίνουμε στον αγωγό ΚΛ αρχική ταχύτητα μέτρου υ=5m/s , κατακόρυφη με φορά προς τα κάτω. i) Να σχεδιάσετε τη φορά και να βρείτε την τιμή της έντασης του ρεύματος που διαρρέει το κύκλωμα αμέσως μετά την έναρξη της κίνησης του ΚΛ. Τι είδους κίνηση θα εκτελέσει;
ii) Ποια η τελική-οριακή ταχύτητα που θα αποκτήσει ο ΚΛ;
iii) Αν αποκτά την οριακή ταχύτητα αφού πέσει κατά h=2,6m , πόση θερμότητα εκλύεται λόγω φαινόμενου Joule μέχρι να αποκτήσει την ταχύτητα αυτή;


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου