Κυριακή, 17 Ιανουαρίου 2010

Σύστημα δύο αερίων που ανταλλάσσουν θερμότητα

Οριζόντιος κύλινδρος με αδιαβατικά τοιχώματα κλείνεται με αδιαβατικά έμβολα που μπορούν να μετακινούνται χωρίς τριβές. Ο κύλινδρος χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη Α, Β με αμετακίνητο διάφραγμα που θεωρείται ιδανικός αγωγός της θερμότητας.
Σε κάθε τμήμα περιέχονται n=2/R moles ιδανικού μονοατομικού αερίου σε θερμοκρασία Το=300Κ. Ασκώντας κατάλληλη δύναμη μετακινούμε το έμβολο στο τμήμα Α προς τα δεξιά και το ακινητοποιούμε σε κατάλληλη θέση. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής μεταφέρεται μέσω έργου στο αέριο του τμήματος Α ενέργεια ίση με 400J. Να υπολογίσετε:
Α) Την τελική θερμοκρασία του αερίου στα τμήματα Α, Β.
Β) Το ποσό θερμότητας που μεταφέρθηκε από το αέριο του τμήματος Α στο αέριο του τμήματος Β.
Δίνεται η ειδική γραμμομοριακή θερμότητα υπό σταθερό όγκο: Cv=3R/2

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου