Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010

Μην ανοίγεις τον διακόπτη, τα πράγματα δυσκολεύουν...

Για το κύκλωμα του σχήματος δίνονται R1=5Ω, R2=25Ω, R3=R4=10Ω, Ε=60V, (r=0), C=5μF και ο διακόπτης δ είναι κλειστός. 

Ζητούνται:
i)   Η ένταση του ρεύματος που διαρρέει την πηγή και το φορτίο του πυκνωτή.
ii)  Σε μια στιγμή ανοίγουμε τον διακόπτη δ. Πόσα ηλεκτρόνια και με ποια φορά θα περάσουν από την διατομή του σύρματος στο σημείο Γ;
Δίνεται το φορτίο του ηλεκτρονίου e= - 1,6·10-19C.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου