Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Σωματίδιο σε Ομογενές Ηλεκτρικό Πεδίο.

Οι οπλισμοί ενός επίπεδου πυκνωτή απέχουν d=2cm και συνδέονται όπως στο σχήμα.
Δίνονται Ε=40V, R1=6Ω, R2= 4Ω και R3=4Ω. Στο μέσον της απόστασης των δύο οπλισμών ισορροπεί ένα σωματίδιο |q|=1μC και μάζας m.
  1. Ποιο είναι το πρόσημο του φορτίου;
  2. Να υπολογισθεί η μάζα του σωματιδίου.
  3. Αν συνδέσουμε τα σημεία Α και Β με ένα σύρμα χωρίς αντίσταση, προς τα πού θα κινηθεί το σωματίδιο και πόσο χρόνο θα διαρκέσει η κίνησή του;
Δίνεται: g=10m/s2.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου