Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2010

Εύρεση συνδεσμολογίας αντιστατών.

Διαθέτουμε μια συνδεσμολογία τριών αντιστατών με αντιστάσεις R1=R2=4Ω και R3=6Ω. Στα άκρα της συνδεσμολογίας συνδέεται γεννήτρια Ηλεκτρεγερτικής δύναμης Ε=68V και εσωτερικής αντίστασης r=2Ω. Αν η ισχύς της γεννήτριας είναι 952W:
i)   Πόση είναι η πολική τάσης της γεννήτριας;
ii)   Ποια η ισοδύναμη αντίσταση της συνδεσμολογίας;
iii)  Να βρεθεί με ποιον τρόπο συνδέονται οι αντιστάτες και να σχεδιαστεί κατάλληλο κύκλωμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου