Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2010

Κίνηση σε ομογενές Ηλεκτρικό πεδίο.

Ένα σωματίδιο με ειδικό φορτίο q/m=200 C/kg εισέρχεται στο σημείο Ο, με αρχική ταχύτητα 1000m/s στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο ενός επίπεδου πυκνωτή, κάθετα στις δυναμικές γραμμές, όπως στο σχήμα και εξέρχεται από το σημείο Α. Ο πυκνωτής είναι φορτισμένος με τάση 10V και οι οπλισμοί του έχουν μήκος L=2cm ενώ απέχουν κατά 1cm.
1)   Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες.
i)       Ο πάνω οπλισμός του πυκνωτή είναι θετικά φορτισμένος.
ii)     Το σωματίδιο αποκτά σταθερή επιτάχυνση μέσα στο πεδίο.
iii)    Αφού η επιτάχυνση του σωματιδίου είναι σταθερή η κίνησή του είναι ομαλά επιταχυνόμενη.
iv)    Αφού η επιτάχυνση του σωματιδίου είναι σταθερή η κίνησή του είναι ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη.
v)     Το σωματίδιο κερδίζει ενέργεια κατά το περασμά του από το πεδίο.
2)   Να βρεθεί η γραμμική και η γωνιακή εκτροπή του σωματιδίου.
3)   Να υπολογισθεί η διαφορά δυναμικού VΟΑ.
Οι βαρυτικές δυνάμεις θεωρούνται αμελητέες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου