Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010

Χαρακτηριστική γεννήτριας.

Τα όργανα στο παρακάτω κύκλωμα είναι ιδανικά. Μεταβάλλοντας την τιμή της αντίστασης παίρνουμε τις τιμές του παρακάτω πίνακα.

i)    Να χαράξετε την χαρακτηριστική για την γεννήτρια και να βρείτε, με βάση το διάγραμμα την Ηλεκτρεγερτική της δύναμη.
ii)   Αν μηδενίσουμε την τιμή της αντίστασης R, ποιες θα είναι οι ενδείξεις των οργάνων; Ποια η εσωτερική αντίσταση της γεννήτριας;
Απάντηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου