Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2010

Ελάχιστο ρεύμα σε κύκλωμα ημικυκλίου

Ένας αγωγός ωμικής αντίστασης R=20Ω έχει σχήμα κατακόρυφου ημικυκλίου και τα δύο του άκρα συνδέονται με τη γη. Στο κέντρο του ημικυκλίου συνδέεται με τη γη μία πηγή με ΗΕΔ Ε=10V. H πηγή μπορεί να περιστρέφεται με την βοήθεια αβαρούς μεταλλικής  ράβδου που δεν έχει ωμική αντίσταση. Το ένα άκρο της ράβδου είναι συνεχώς συνδεδεμένο με την γη ενώ το άλλο της άκρο είναι σε συνεχή επαφή με το ημικύκλιο.

Α)  Να βρεθεί η γωνία διαγραφής της ράβδου αν αρχικά ήταν σε οριζόντια θέση μέχρι τη στιγμή που το ρεύμα που θα διαρρέει την ράβδο να γίνει ελάχιστο.
Β)  Να βρεθεί το ελάχιστο ρεύμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου