Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2010

Εργο στην κυκλική μεταβολή

Ορισμένη ποσότητα n moles ιδανικού αερίου εκτελεί δύο κυκλικές αντιστρεπτές μεταβολές, οι οποίες αποτελούνται από:


i) Ισόθερμη εκτόνωση ΑΒ σε θερμοκρασία Τ1 από αρχικό όγκο V1 σε τελικό όγκο V3
ii) Ισοβαρή ψύξη ΒΓ από αρχική θερμοκρασία Τ1 και όγκο V3 σε τελική θερμοκρασία
Τ2 και όγκο V1
iii) Ισόχωρη θέρμανση ΓΑ από αρχική θερμοκρασία Τ2 σε τελική θερμοκρασία Τ1


και από:


i) Ισόθερμη εκτόνωση ΔΕ σε θερμοκρασία Τ1 από αρχικό όγκο V2 σε τελικό όγκο V4
ii) Ισοβαρή ψύξη ΕΖ από αρχική θερμοκρασία Τ1 και όγκο V4 σε τελική θερμοκρασία
Τ2 και όγκο V2
iii) Ισόχωρη θέρμανση ΖΔ από αρχική θερμοκρασία Τ2 σε τελική θερμοκρασία Τ1


Γνωρίζοντας ότι V1 < V2 : Α) Να σχεδιάσετε τις κυκλικές μεταβολές στο ίδιο σύστημα αξόνων p-V Β) Να αποδείξετε ότι: V4 –V2 >V3 –V1
Γ) Να συγκρίνετε το ολικό έργο σε κάθε κυκλική μεταβολή.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου