Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2012

Η θερμότητα σε αντιστρεπτή μεταβολή της μορφής ΔP/ΔV = σταθ.Συχνά συναντάμε στις ασκήσεις θερμικών μηχανών κύκλους που περιέχουν  αντιστρεπτές μεταβολές για τις οποίες ισχύει ΔPV=σταθ. Απεικονίζονται δηλαδή με ευθύγραμμα τμήματα σε διάγραμμα PV.
Ο υπολογισμός της θερμότητας Q που ανταλλάσσει το ιδανικό αέριο με το περιβάλλον κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας μεταβολής γίνεται συνήθως έμμεσα με τη βοήθεια του 1ου νόμου της θερμοδυναμικής Q = ΔU + W, αφού πρώτα υπολογίσουμε τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας από τη μεταβολή της θερμοκρασίας (ΔU = nCvΔΤ) και το παραγόμενο ή καταναλισκόμενο έργο από το σχετικό εμβαδό του διαγράμματος PV.
Το ποσό αυτό αναφέρεται στη θερμότητα που συνολικά απορρόφησε (+) ή απέβαλε () το αέριο κατά τη διάρκεια της μεταβολής, χωρίς να φαίνεται αν αποτελεί θερμότητα που έχει αμιγώς απορροφήσει / αποβάλει, ή αν αποτελεί αλγεβρικό άθροισμα επιμέρους ετερόσημων ποσών θερμότητας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου