Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Ένα αέριο προσφέρει έργο σε άλλο


Τα δοχεία του σχήματος περιέχουν αέριο με γ= 5/3. Βρίσκονται σε πίεση, όση και η εξωτερική, και σε θερμοκρασία 300 Κ. Το δεξί δοχείο περιβάλλεται από νερό μεγάλης μάζας και θερμοκρασίας 300 Κ. Η διατομή του αριστερού δοχείου είναι διπλάσια αυτής του δεξιού. Μια  οριζόντια ράβδος συνδέει τα δύο έμβολα. Θερμαίνουμε αργά το αέριο του αριστερού δοχείου μέχρις ότου διπλασιαστεί ο όγκος του.

1.      Πόσος είναι εκείνη τη στιγμή ο όγκος και πόση η πίεση του αερίου του δεξιού δοχείου;
2.      Πόση θερμότητα προσφέρθηκε στη δεξαμενή;
3.      Ποια είναι η πίεση και ποια η θερμοκρασία του αερίου του αριστερού δοχείου;
4.      Πόσο έργο παρήχθη από το αέριο του δεξιού δοχείου;
5.      Πόση θερμότητα προσφέρθηκε από το γκαζάκι;

1 σχόλιο: