Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2012

Μια θέρμανση χωρίς θερμότητα


Ένα δοχείο με αδιαβατικά τοιχώματα περιέχει μονοατομικό ιδανικό αέριο με σχετική μοριακή μάζα Mr και ενώ κινείται με ταχύτητα μέτρου v σταματά απότομα. Βρείτε την αύξηση της θερμοκρασίας του αερίου ως αποτέλεσμα της ακινητοποίησης του δοχείου συναρτήσει των Mr, v, και της σταθεράς των αερίων R.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου