Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012

Μια απλή θερμική μηχανή


Μια απλή θερμική μηχανή η οποία αποτελείται από ένα έμβολο σε κύλινδρο που περιέχει ιδανικό μονατομικό αέριο. Αρχικά το αέριο στον κύλινδρο έχει πίεση P0 και όγκο V0. To αέριο θερμαίνεται αργά υπό σταθερό όγκο. Όταν η πίεση γίνει 32P0 το έμβολο ελευθερώνεται επιτρέποντας στο αέριο να εκτονωθεί αδιαβατικά. Μόλις η πίεση ξαναγίνει P0 το εξωτερικό του εμβόλου ψύχεται στην αρχική θερμοκρασία και το αέριο συμπιέζεται αργά υπό σταθερή πίεση μέχρι την αρχική του κατάσταση.
i)   Ποιος ο μέγιστος όγκος του αερίου κατά τη διάρκεια του κύκλου;
ii)  Ποιος ο συντελεστής απόδοσης της θερμικής μηχανής;
iii) Ποιος ο συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot που εργάζεται μεταξύ των θερμοκρασιών στις οποίες εργάζεται και η παραπάνω μηχανή;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου