Κυριακή, 18 Νοεμβρίου 2012

Δύο αέρια με διαφορετική ατομικότητα

Διαθέτουμε δύο δοχεία ίσου όγκου. Στο πρώτο περιέχονται 4g Ηλίου και στο δεύτερο 2g Η2 στην ίδια θερμοκρασία (18°C). Θερμαίνουμε τα δύο αέρια προσφέροντας θερμότητα Q=1.500J σε κάθε αέριο.
i)   Ποια είναι η θερμοκρασία που αποκτά κάθε αέριο;
ii)  Διοχετεύουμε τα παραπάνω αέρια σε ένα τρίτο κενό δοχείο, το οποίο έχει αδιαβατικά τοιχώματα. Να βρεθεί η θερμοκρασία του μίγματος, μετά την αποκατάσταση ισορροπίας.
iii) Να υπολογιστεί η γραμμομοριακή ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο, για το μίγμα αυτό.
iv) Σε ένα άλλο δοχείο σταθερού όγκου, περιέχεται ένα διαφορετικό μίγμα Ηλίου και Υδρογόνου, μάζας 10g. Προσφέροντας θερμότητα 750J, αυξάνουμε τη θερμοκρασία του μίγματος κατά 10Κ. Να βρεθεί τι ποσοστό των μορίων του μίγματος είναι μόρια Ηλίου.
Δίνονται CvHe=3R/2, CvH2=5R/2,  ΜΗe=4·10-3kg/mοℓ, ΜΗ2=2·10-3kg/mοℓ και R=25/3 J/mol·K

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου