Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Το διάνυσμα μεταβολής της ορμής.

Ένα σώμα εκτοξεύεται οριζόντια με αρχική ταχύτητα υκαι μετά από λίγο περνά από τη θέση Α με ταχύτητα υ1 και στη συνέχεια από τη θέση Β, έχοντας ταχύτητα υ2, όπως στο πρώτο σχήμα.
Ποιο από τα επόμενα σχήματα παριστά το διάνυσμα της μεταβολής της ορμής του σώματος, από το σημείο Α μέχρι τη θέση Β; Δεν υπάρχει αντίσταση του αέρα. 
Στο σχήμα (2) το διάνυσμα έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας υ1 και στο (3) την κατεύθυνση της υ2.

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου