Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Αέρια. Το διαγώνισμα της Τεχνολογικής. 2012-13.Μια ποσότητα Ηe βρίσκεται σε δοχείο, που κλείνεται με έμβολο βάρους w=200Ν και εμβαδού Α=100cm2, το οποίο απέχει κατά h=50cm από τον πυθμένα, όπως στο σχήμα. Η θερμοκρασία του αερίου είναι  27°C, ενώ η ατμοσφαιρική πίεση είναι ίση με pατ=105Ν/m2.
i)   Να υπολογίσετε την πίεση του αερίου.
ii)  Πόσα μόρια Ηλίου βρίσκονται στο δοχείο;
iii) Να βρεθεί η μέση κινητική ενέργεια των μορίων και η ενεργός ταχύτητά τους.
Δίνεται η γραμμομοριακή μάζα του Ηλίου Μ=4·10-3kg/mοℓ, ΝΑ=6·1023μόρια/mοℓ και R=8,314=25/3J/mοℓ·Κ
Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf, αλλά και σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου