Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012

Εξασκούμενοι στις μεταβολές αερίων.

Μια ποσότητα αερίου βρίσκεται σε δοχείο όγκου 1L και σε πίεση 8atm (κατάσταση Α). Απορροφώντας  το αέριο θερμότητα 3600J, έρχεται ισόχωρα σε κατάσταση Β με πίεση 32atm. Στη συνέχεια εκτονώνεται σε κατάσταση Γ, όπου η πίεση είναι 1atm, χωρίς να ανταλλάξει θερμότητα με το περιβάλλον του. Από την κατάσταση Γ, ισόθερμα επιστρέφει στην αρχική του κατάσταση Α. Όλες οι μεταβολές είναι αντιστρεπτές.
i)  Να βρείτε τον όγκο του αερίου στην κατάσταση Γ.
ii)  Να παραστήσετε τις μεταβολές σε άξονες p-V.
iii) Να υπολογίσετε την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας του αερίου κατά την μεταβολή ΑΒ, καθώς και το έργο κατά την μεταβολή ΒΓ.
iv)  Να υπολογίσετε το έργο και την θερμότητα κατά την μεταβολή ΓΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου