Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

Διαγώνισμα στη Φυσική θετικού προσανατολισμού Β'Λυκείου

Σε λείο τραπέζι , βρίσκεται πωματισμένος δοκιμαστικός σωλήνας, μάζας M=0,4kg(χωρίς το πώμα) , που περιέχει λίγες σταγόνες πτητικού υγρού π.χ. αιθέρα. Η μάζα του πώματος είναι m=0,1kg. Ο σωλήνας είναι στερεωμένος σε άξονα Κ, μέσω αβαρούς  ράβδου μήκους R=1m .Το ύψος του τραπεζιού από το πάτωμα είναι h=0,8m.  Κάποια στιγμή , λόγω θέρμανσης του αιθέρα, το πώμα εκτινάσσεται, κινείται χωρίς τριβές πάνω στο τραπέζι για d1=0,5m, και πέφτει σε οριζόντια απόσταση d=2m , από το σημείο που εγκατέλειψε το τραπέζι.  Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα. Δίνεται g=10m/s2.
Δ1) Υπολογίστε την ταχύτητα uo  εκτόξευσης του πώματος.                                             (6 μον.)
Δ2) Υπολογίστε την ταχύτητα V του δοκιμαστικού σωλήνα.                                             (6 μον.)
Δ3) Πόση γωνία σε rad διέγραψε ο σωλήνας, μέχρι τη στιγμή που το πώμα έφτασε στο δάπεδο.    (6 μον.)
Δ4) Πόση είναι η δύναμη που ασκεί η ράβδος στο σωλήνα, και πόση ενέργεια παράχθηκε από την εκτόνωση του αιθέρα, αν το 80% αυτής έγινε κινητική ενέργεια σωλήνα και πώματος.      ( 7 μον.)

πρόσθετο ερώτημα εκτός Διαγωνίσματος: Να γίνει γραφική παράσταση της θέσης  του πώματος (x,y) σε συνάρτηση της γωνίας στροφής φ του δοκιμαστικού σωλήνα   x=f(φ) , y=f(φ) στο ίδιο διάγραμμα
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:ΕΔΩ word  εδώ σε pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου